miércoles, 13 de junio de 2012

Obras de restauración de la Igrexa do Mosteiro de Armenteira, en Concello de Meis (Pontevedra)

 -OBRAS DE RESTAURACIÓN NA IGREXA DO MOSTEIRO DE ARMENTEIRA, NO CONCELLO DE MEIS (PONTEVEDRA), COFINANCIADO POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL (80%), NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2007-2013. EIXO 5, TEMA PRIORITARIO 58

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=17604
Procedemento: Abertos/En prazo presentación
Data límite presentación ofertas: 09/07/2012